Nieuws Onderwijs en Zorg

De week van kinderen veilig.

Vooruitlopend op de Week van Kinderen Veilig lanceerde de Taskforce kindermishandeling vandaag, op 7 oktober, een nieuwe website: www.weekvankinderenveilig.nl. Op de website is meer informatie te vinden over de week die wordt georganiseerd van 18 tot en met 23 november. De actie is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen met hulp en inzet van iedereen. LECSO ondersteunt dit initiatief. Motto van de week is ‘Kindermishandeling, praat erover’. Verschillende organisaties verzorgen die week bijeenkomsten en activiteiten. Tijdens de week is onder meer aandacht voor de uitdagingen bij de invoering van de meldcode huiselijk geweld.