Nieuws Algemeen

Verslag VN Conferentie Coalitie voor Inclusie. 27 september te Den Haag.

Stagiaire Levi van Dijk heeft namens  LECSO Den Haag bezocht waar op 27 september een conferentie plaatsvond over het VN Verdrag Inzake de Rechten van mensen met een beperking. Zijn verslag kunt U integraal terug vinden in de bijlage.Concluderend geeft Levi u mee:

"Het volgende kan na een hele dag bijeenkomen in Den Haag als conclusie dienen.

Toegankelijkheid is een belangrijk kwestie in het kader van een inclusieve samenleving. Er gebeurt al veel om de samenleving inclusief te maken.

De rol van niet zichtbare beperkingen is wederom ondergeschoven kindje geweest bij het waarmaken van het verdrag. Landelijke werkbijeenkomsten zijn goed, uitwisseling staat centraal. Daarna weer verder in de eigen gemeente. Het gaat om lokaal beleid. Inclusie betekent samen op gelijkwaardige voet met elkaar deelnemen aan de samenleving. Er zijn goede voorbeelden, maar er is ook nog een hoop te doen."

Verslag VN Conferentie Coalitie voor Inclusie.docx