Nieuws EKEP

nieuwsbericht oktober

Op 12 september heeft LOOK het projectplan Keurmerk EKEP goedgekeurd. Het project “Keurmerk EKEP” is een initiatief van het nieuwe landelijke overlegorgaan LOOK, dat zich ten doel stelt onderwijs en revalidatie met elkaar verbinden.

De nieuwsbrief is in zijn geheel bijgevoegd als bijlage.

nieuwsbericht 1 oktober 2013.pdf