Nieuws Onderwijskwaliteit

Teach Like a Champion nu ook voor ZMLK

Teach Like en Champion: welke leerkracht wil dat niet? In het boek met de gelijknamige titel zijn 49 technieken uitgewerkt, die helpen om het beste uit de leerlingen en jezelf te halen. Het boek heeft inmiddels zijn weg gevonden naar het reguliere onderwijs, maar gelukkig verscheen onlangs ook een speciale aanvulling voor het zml-onderwijs. Deze werd sámen met zml-leraren ontwikkeld. Zij hebben ervaren dat Teach Like a Champion heel geschikt is voor het zml. Zoals zij zelf zeggen: de technieken helpen om de lat hoger te leggen, de leerlingen te motiveren en de effectieve leertijd te vergroten. 

Het boek Teach Like a Champion is in de VS een bestseller. Auteur Doug Lemov bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken. Hij observeerde minutieus wat er in het klaslokaal gebeurde. De succesvolle werkwijzen van ‘excellente leraren’ vertaalde hij naar 49 technieken, die bijdragen aan betere prestaties van leerlingen. De CED-Groep bewerkte en vertaalde deze 49 technieken in eerste instantie voor het reguliere onderwijs in Nederland en nu dus ook voor het zml-onderwijs.

 Lastige klus

“Met name dat laatste was een behoorlijke klus”, vertelt projectleider Robert Jacobs. “Sommige technieken zijn van oorsprong bijvoorbeeld te cognitief of hebben een te hoog tempo. Dankzij de hulp van zml-leraren van verschillende scholen zijn we er in geslaagd om een zeer bruikbaar zml-katern te maken.” Zml-leerkracht Marisa Hennige beaamt dat: “De bewerkte Teach-technieken zijn juist heel bruikbaar voor dit soort onderwijs. Ze zijn heel praktisch en laagdrempelig, iedereen kan er eigenlijk direct mee aan de slag.”

 Bewust en effectief toepassen

Tijdens het bewerken van de technieken voor het zml-onderwijs werd niet over één nacht ijs gegaan. Alle betrokken leerkrachten volgden een training, hielden een logboek bij tijdens het toepassen van de technieken, werden geobserveerd in de klas en namen deel aan gezamenlijke feedbackbijeenkomsten.

Voor veel betrokken leerkrachten waren de Teach-technieken overigens niet onbekend. De technieken zaten eigenlijk al in hun didactische gereedschapskist. “Maar nu passen we de technieken bewuster en effectiever toe”, zeggen ze zelf.

 Ter illustratie: twee technieken

Als voorbeeld noemt leerkracht Nicole Haas de techniek ‘begin aan het eind’. Zij legt uit waarom zij deze techniek zo waardevol vindt: “Je wil dat de leerlingen aan het einde van de les iets bereikt hebben. Door expliciet duidelijk te maken wat het doel is, zijn de leerlingen gerichter aan het werk en weten ze wát ze moeten leren.” Op de cd-rom, die bij de zml-aanvulling hoort, staat een filmpje waarin Nicole Haas deze techniek toepast in haar klas. Zij geeft een les Engels en formuleert bij aanvang expliciet wat de kinderen tijdens de les gaan leren: “Aan het eind van de les kunnen we in het Engels de cijfers 7 tot 12 zeggen én we hebben geoefend met het schrijven van de Engelse cijfers 6 tot 12.”

Op de cd-rom is ook te zien hoe Nicole de les afsluit. Daarbij gebruikt ze weer een andere techniek: de afzwaaier. “De afzwaaier is het laatste moment van de les. Het is eigenlijk een korte herhaling van wat je in de les naar voren hebt gebracht, waarbij je checkt of de informatie goed is overgekomen”, legt Nicole uit.

Op het filmpje is te zien dat Nicole van de afzwaaier een leuk, vrolijk moment maakt: de kinderen moeten blokjes opstapelen waarop cijfers staan (7-12). Om de beurt pakken de kinderen een blokje en zeggen het cijfer dat erop staat in het Engels. Als het goed is, mogen ze het blokje gebruiken voor het bouwen van een gezamenlijke toren. En je begrijpt: de les is natuurlijk pas echt afgelopen, als de toren zo hoog is dat hij omvalt. En dat vinden Nicoles leerlingen misschien wel het aller-leukste van alles!

 Breed pallet

De Teach-technieken zijn verdeeld in een aantal thema’s, bijvoorbeeld ‘de lat hoog leggen’, ‘planning’ en ‘sterke klascultuur’. Projectleider Robert Jacobs benadrukt dat het niet noodzakelijk is om álle technieken toe te passen. “In de eerste plaats moet een techniek je liggen. Anders moet je hem niet gaan toepassen, dat zou niet werken. En wat ook belangrijk is: je moet bedenken waar jouw leerlingen iets aan hebben. In een laagniveaugroep gebruik je wellicht deels andere technieken dan in een vso-bovenbouwgroep voor dagbesteding. De technieken zijn geen keuslijf! Ze helpen je om de onderwijstijd optimaal te gebruiken en om het allerbeste uit jóuw leerlingen te halen.”

 Meer weten?

Wil je de reacties horen van alle leerkrachten die meewerkten aan het zml-katern? Bekijk het filmpje op www.teachnederland.nl

 Op Het Congres verzorgt Franks Teunissen (CED-Groep) een presentatie over Teach Like a Champion (15.45-16.45 uur). Tijdens de workshop maak je kennis met een aantal technieken, waar je direct mee gaat oefenen. Praktischer kan haast niet!