Nieuws Onderwijs en Zorg

brochure autisme

Scholen binnen samenwerkingsverbanden moeten geholpen worden bij het ‘goed in beeld krijgen van groepen kinderen in datzelfde samenwerkingsverband. Om vooral kinderen/jongeren met autisme op ‘het netvlies te krijgen’ hebben LECSO en de NVA een brochure ontwikkeld vol met tips en adviezen. Het is een mooie beknopte en hanteerbare brochure geworden met als titel: ‘een leerling met autisme in de klas’.  Ouders vanuit het NVA en mensen vanuit onze steunpunten autisme hebben meegekeken.

LECSO-NVA-eenleerlingmetautismeindeklas-A5-liggend.pdf