Nieuws Onderwijskwaliteit

Handreiking Ontwikkelingsperspectief

De Wet kwaliteit (v)so verplicht scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2013 om voor alle leerlingen een OPP vast te stellen. Ook in het nieuwe toetsingskaders van de inspectie staan de opbrengsten en het werken met ontwikkelingsperspectief meer centraal.  Voor het SBO gaat de verplichting voor een ontwikkelingsperspectief in werking met de komst van passend onderwijs op 1 augustus 2014. In opdracht van de PO-Raad is een handreiking ontwikkeld om scholen te ondersteunen in het opstellen en werken met ontwikkelingsperspectieven. In deel A van deze publicatie staan de belangrijkste punten van het OPP op een rij. Deel B gaat dieper in op de achtergronden die bij het gebruik van het OPP een rol spelen. In deel C vindt u diverse voorbeelden.

Deze publicatie zal ook in gedrukte versie naar de scholen worden verzonden.

PO_proj_221651_ontw.perspectief_DEF.pdf

PO_proj_broch_perspectief_omsl_prf2.pdf