Nieuws Onderwijs en Zorg

Brochure voor besturen van samenwerkingsverbanden: Kies voor partnerschap met ouders

De brochure Kies voor partnerschap met ouders, bevat adviezen en tips van organisaties die ouders vertegenwoordigen van kinderen die extra ondersteuning van school nodig hebben. Vanuit de overtuiging dat goed partnerschap tussen scholen en ouders passend onderwijs voor álle kinderen een reuzenstap dichterbij brengt, richten zij zich met deze brochure tot de besturen van alle samenwerkingsverbanden in ons land. De brochure wordt voornamelijk digitaal verspreid.

Citaat uit het voorwoord:

“Juist voor kinderen die op extra ondersteuning zijn aangewezen, is goed onderwijs enorm belangrijk. Zowel voor het kind zelf als voor de samenleving als geheel. Hoe beter kinderen zijn opgeleid, hoe beter ze zich straks kunnen redden in de samenleving: hun eigen geld verdienen, zich nuttig maken, zelfstandig zijn.

Als bestuur van een samenwerkingsverband kunt u sterk bijdragen aan goed onderwijs voor iedereen. Wilt u ook het onderste uit de kan halen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben? Lees dan de adviezen en tips van ouders die zich graag opstellen als waardevolle partner.”

De brochure is een product van het  project ‘Ouders krijgen stem in samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs’ dat wordt uitgevoerd door de  BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijk handicap, in samenwerking met Balans, Foss, NVA en het Netwerk Ouderinitiatieven. Project en brochure zijn financieel mogelijk gemaakt door NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)  en het Johanna Kinderfonds.

Brochure voor besturen samenwerkingsverbanden.pdf