Nieuws Algemeen

Terugplaatsing vanuit cluster 4 naar regulier onderwijs komt nog maar weinig voor.

Een vragenlijst, ingevuld door 256 basisscholen, 205 scholen voor voortgezet onderwijs, 23 scholen voor cluster 2, 58 scholen voor cluster 3 en 54 scholen voor cluster 4, laat zien dat er men nog erg terughoudend is met terugplaatsing in het regulier onderwijs.

Maar de terugplaatsingen die wél zijn uitgevoerd worden in hoge mate als succesvol ervaren. Dat succes is vooral bepalend door een combinatie van factoren. In het rapport worden deze factoren nader toegelicht. Het feit dat er nog zo weinig wordt teruggeplaatst zou kunnen duiden op grote voorzichtigheid. Het lijkt dat men voor zekerheid gaat. Vanuit de optiek van cluster 4 is dat goed te begrijpen, want een kind dat na een niet geslaagde terugplaatsing alsnog het onderwijs moet volgen in het speciaal onderwijs heeft dan een aardige deuk in het (toch al niet grote) zelfvertrouwen opgelopen.

In de bijlage vindt U het rapport uit oktober 2013.

Onderzoeksverslag vragenlijstonderzoek definitief speciaal gewoon.pdf