Nieuws Onderwijs en Zorg

Interview over niet-aangeboren hersenletsel en onderwijs op Radio 1

‘De eenzame fietser’, een film over de zestienjarige Yannick met niet-aangeboren hersenletsel, is  dinsdag 5 november jl. enthousiast ontvangen op het jaarlijkse Hersenletselcongres. De moeder van Yannick heeft de documentaire gemaakt en vertelt aanstaande maandag 11 november om 11.15 uur op radio 1 over de film in het programma DeGids.FM van Felix Meurders. Rode draad van de film is het examenjaar dat Yannick doorloopt op de mytylschool. Hoe kan het onderwijs leerlingen als Yannick het beste begeleiden?

Yannick was vier jaar oud toen er in een winkel een kast van driehonderd kilo op hem viel. De hersenen van Yannick raakten beschadigd en in de loop der jaren werd langzaam duidelijk wat niet-aangeboren hersenletsel (NAH) betekent: rekenen, concentratie en planning zijn een groot probleem, teamsport is veel te onoverzichtelijk. Sowieso lijkt de wereld net iets te snel te draaien voor Yannick, wat ook weer gevolgen heeft voor zijn sociale contacten.

Yannick is inmiddels een puber. Zijn moeder beschrijft in de film de worsteling om haar beschadigde zoon los te laten in de volwassen wereld. Welke vervolgopleiding sluit het beste aan bij zijn mogelijkheden en interesses? Een keuze die volledig bepaald wordt door het ongeluk van twaalf jaar geleden.

Hoe kunnen professionals in het onderwijs leerlingen met NAH goed begeleiden? Wat is nodig bij bijvoorbeeld de overgang naar een vervolgopleiding? Het onlangs verschenen Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH geeft antwoord op deze vragen. Het Onderwijsprotocol is ontwikkeld door Vilans en een aantal NAH-onderwijsexperts, in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO). Het protocol biedt professionals handvatten om gevolgen van hersenletsel te signaleren en leerlingen met NAH passend onderwijs te bieden. Vier regio’s in het land hebben proef gedraaid met het protocol. De resultaten daarvan zijn zo hoopgevend dat het protocol nu in het hele land wordt uitgerold.

De film bestellen of het NAH-onderwijsprotocol downloaden

U kunt de film bestellen door een email met uw adresgegevens te sturen naar info@movedmedia.nl. U ontvangt de dvd inclusief een factuur met betalingsgegevens. Betaling binnen 14 dagen.