Nieuws Arbeidstoeleiding

VNG Samenvoorjongeren Adviesgids

In de bijlage kunt u Adviesgids Samenvoorjongeren vinden, zoals die door de VNG is uitgegeven.De adviesgids is het resultaat van 8 regiosessies en een groot landelijk Congres op 28 maart jl.

Een adviesgids met tips voor beleidsmakers, managers en bestuurders over jongeren in het domein onderwijs, arbeidsmarkt en zorg. 'Elementen van Samenwerking' is de titel van de gids met een overzicht van elementen die er toe doen bij het samenwerken voor jongeren.

Meer informatie over thema's als onderwijs, zorg, arbeid op de site www.samenvoorjongeren.nl. Deze site is opgezet in samenwerking met de Rijksoverheid, RadarGroep, VNG, MEE, MBO Raad, Federatie Opvang, Stichting Zwerfjongeren Nederland, UWV, Jeugdzorg Nederland, Ingrado en Kamers met Kansen.

13 VNG Samenvoorjongeren adviesgids-2.pdf