Nieuws Algemeen

Nieuwe website biedt transparant en overzichtelijk beeld basisscholen, inclusief sbo en so.

Met een druk op de knop gaf staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op maandag 11 november het startschot voor www.scholenopdekaart.nl. Met deze website geeft de sector primair onderwijs invulling aan de wens transparant te willen zijn, op een overzichtelijke en bruikbare manier. Op de website staan op dit moment ondermeer gegevens over het aantal leerlingen, de beoordeling en waardering door de Onderwijsinspectie en welk advies de leerlingen krijgen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Honderden scholen hebben ook hun eindtoetsgegevens al gepubliceerd, begin december staan deze gegevens van alle scholen op de site.

De website is een initiatief van de sector primair onderwijs en wordt door de PO-Raad gerealiseerd. Scholen en schoolbesturen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de site. "We willen als sector transparant zijn over onze doelstellingen en opbrengsten. De kwaliteit van een school is veel meer dan de gemiddelde eindtoetsscore. Met Vensters PO geven we een eerlijk en genuanceerd beeld dat recht doet aan de scholen", aldus voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad tijdens deze kick-off. LECSO is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de website.

Omdat de kwaliteit van een school veel meer is dan de gemiddelde eindtoetsscore, geeft de website geen ranking. De site presenteert op eenduidige wijze een veelheid aan gegevens over de school. Deze gegevns worden in een breder perspectief geplaatst en scholen kunnen een uitleg bij de cijfers schrijven.

De komende tijd zullen steeds meer gegevens via de site gepubliceerd worden. Ook komt er een speciaal managementvenster, opdat scholen zich met elkaar kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren (voor het SO is de mogelijkheid om te benchmarken nog in ontwikkeling). Dit Venster zal alleen voor de scholen toegankelijk zijn.