Nieuws Onderwijs en Zorg

Van Rijn enTeeven: op volle kracht doorwerken aan nieuw jeugdstelsel

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ), onder voorzitterschap van Leonard Geluk, ziet op basis van de huidige regionale afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders mogelijkheden om tijdig een ‘zachte landing’ van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel te bewerkstelligen. De beschikbare tijd is echter kort en alle actoren moeten zich hier nu sterk voor maken, stelt de commissie. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Fred Teeven (VenJ) delen de conclusie dat een zachte landing mogelijk is. Samen met bestuurpartner VNG creëren zij de duidelijke randvoorwaarden waarbinnen iedereen op volle kracht door kan werken om van het nieuwe jeugdstelsel een succes te maken.

Financiële duidelijkheid

Commissievoorzitter Geluk stelt dat financiële duidelijkheid de belangrijkste randvoorwaarde is. Uiterlijk december bieden Van Rijn en Teeven de gewenste duidelijkheid met een nieuwe budgetberekening voor elke gemeente. Daarin worden alle nieuwe inzichten verwerkt die in de afgelopen periode zijn ontstaan door analyse van de regionale transitiearrangementen. Vooruitlopend daarop maakte Van Rijn al bekend dat het gemeentelijke budget voor de jeugd-GGZ met zo’n 20 procent wordt opgehoogd van 700 naar omstreeks 850 miljoen. Volgens afspraak wordt in mei het definitieve budget vastgesteld dat gemeenten ontvangen op 1 januari 2015.

Vliegende brigades

De transitiecommissie laat zien dat sommige regio’s van samenwerkende gemeenten verder zijn in hun voorbereidingen voor het nieuwe jeugdstelsel dan andere. Een kleine groep is ver met de transitie. Een grote middengroep heeft grotendeels concrete afspraken maar de TSJ vindt dat hier een vinger aan de pols gehouden moet worden. Twee regio’s lijken niet in staat om tijdig de doelstellingen te realiseren zonder inbreng van buitenaf. Om gemeenten te ondersteunen bij het volledig voltooien van hun regionale transitiearrangementen komen er vliegende brigades die door het hele land met gemeenten aan de slag gaan.

Om tafel met Bureaus Jeugdzorg

Bureaus Jeugdzorg hebben de verantwoordelijkheid om de jeugdzorg tot 1 januari 2015 optimaal te laten verlopen. Tegelijkertijd blijkt dat er nog onduidelijkheid is over hoe de huidige taken van Bureau Jeugdzorg in 2015 verder gaan. Van Rijn en Teeven gaan samen met de verantwoordelijke bestuurspartners om tafel met alle Bureaus Jeugdzorg om hun overgang naar het nieuwe stelsel zo goed mogelijk te laten verlopen.