Nieuws Algemeen

uitnodiging de 24 uur van Bergen

Binnen het speciaal onderwijs is er een lange traditie van tweedaagse conferenties waarbij het management van so-scholen elkaar vond in gezamenlijke thema’s die voor het onderwijs en de scholen van belang waren.

LECSO onderstreept het belang van deze tweedaagse bijeenkomsten waarbij, naast goede inhoudelijke workshops en inspirerende inleiders, de ontmoeting van de mensen die zoveel herkenbare ervaringen hebben centraal mag staan. Zo maken we in gezamenlijkheid kennis…!

Op donderdag 6 februari 2014 start onze bijeenkomst om 12.30 uur. We sluiten af op vrijdag 7 februari om 13.00 uur.

Er zijn een aantal belangrijke hoofdthema’s die voor onze scholen een flinke rol spelen, nu en in de toekomst:

  • De strategische agenda voor het (V)SO
  • De kwaliteitsagenda (V)SO
  • Denktank 2.0: de toekomst van het speciaal onderwijs
  • Arbeidstoeleiding, landelijk, regionaal en lokaal
  • Passend onderwijs in de praktijk van de regio, inclusief transities
  • De ontwikkelingen binnen onderwijs en zorg

Meer nformatie en de wijze van aanmelden vindt u in de bijlage.

uitnodiging de 24 uur van Bergen.pdf