Nieuws EKEP

Bijeenkomst landelijke werkgroep EKEP 15-11-2013

Op 15-11-2013 kwam in nieuwe mytylschool Drostenburg in Amsterdam op initiatief van de landelijke werkgroep EKEP een groep van 40 personen vanuit mytylscholen en revalidatiecentra in Nederland bijeen. Het thema van de ochtend was de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het Revalidatie EPD en het tweede thema had betrekking op privacy op scholen in multidisciplinaire zorgteams. Hierbij een kort verslag.

De ochtend begon met Rob Beuse, algemeen directeur van de Hoogstraat in Utrecht en vanuit Revalidatie Nederland betrokken bij de invoering en ontwikkeling van het R- EPD. Belangrijkste conclusies:

  • Het huidige Revalidatie EPD is losgekoppeld van Ecaris
  • Alle professionals werken in het nieuwe EPD in dezelfde formulieren en kunnen bij elkaar kijken ; een scheiding van disciplines is mogelijk
  • Toegang tot het formulier/EPD kan ook geregeld worden voor de mytylschool mits je samen hiervoor goede afspraken maakt en een veilig systeem hebt.

Na Rob vertelde Peter van Essen, beleidsmedewerkers bij Adelante in Zuid-Limburg hoe daar het EPD in gebruik is genomen en op welke wijze dit is vorm gegeven. De Powerpoint van Peter zit als PDF Bestand in de bijlage evenals een folder van de Adelante Academie. Deze laatste is  bijvoorbeeld in te schakelen als je het R-EPD in je organisatie gaat inrichten of begeleiding kan gebruiken in je teamcommunicatie.

Het laatste gedeelte van de ochtend werd ingevuld door  Annette de Koning; Annette is werkzaam bij onderwijs adviesgroep Edux in Breda en vertelde waar we als school in samenwerking met onze partner allemaal rekening mee moeten houden als het gaat om privacy, verder  het betrekken van gescheiden ouders in de informatievoorziening en ook hoe om te gaan met  de handelingsbekwaamheid van de jongere. Ook van haar presentatie een PDF bestand aangevuld met een adviesplan voor een protocol bij het werken in een Multidisciplinair team en informatie over handelings/wilsbekwaaheid van kind en/of jongere. Een stuk over informatieverstrekking naar gescheiden ouders wordt nog  nagezonden (via mij). Annette is door medewerkers uit Leiden gevraagd hun protocol te bekijken en van commentaar te voorzien. Bart Waijers van mytylschool Tilburg vertelde ook veel uitgezocht te hebben hieromtrent. Deze informatie zal ik ook nasturen en op de website van LECSO plaatsen als ik die heb ontvangen.

Tot slot vertelde Eric Dankbaar dat hij voor LECSO bezig is met een aantal klussen (deels ook) ten behoeve van het nieuwe netwerk LOOK (Landelijk  Overlegorgaan Onderwijs en Kinderrevalidatie).  Het betreft hier:

  • Het ontwikkelen van een keurmerk EKEP
  • Kijken naar de haalbaarheid en het ontwikkelen van een cursus e-learning voor kinderrevalidatie en onderwijs
  • Verdere implementatie van NOB-CAP-profiel
  • Het doorontwikkelen van de toolbox EKEP (www.ekeptoolbox.nl)
  • Toegang onderzoeken tot het revalidatie kennisnet van  Revalidatie Nederland voor medewerkers van de mytylscholen.

Meer informatie hierover via de komende nieuwsbrieven van LECSO en Revalidatie Nederland.

De volgende bijeenkomst van de Landelijke werkgroep vindt plaats in april 2014 en gaat over School Ontwikkelings Profielen in relatie tot Passend Onderwijs. En natuurlijk uitwisseling over de stand van zaken hieromtrent. Let op uw mailbox voor de uitnodiging!

Digitale leerlingdossiers de Wbp november 2013 [Alleen-lezen] [Compatibiliteitsmodus].pdf

Drieluik Adelante Academie 130711 definitief lowres.pdf

EKEP-Landelijk_131115_Handout.pdf

Handelingsbekwaamheid en meer.docx

Advies ten aanzien van het werken in een Multidisciplinair team.docx