Nieuws Onderwijskwaliteit

Felicitaties voor eerste gecertificeerde scholen kwaliteitsnorm

De eerste scholen die zijn gecertificeerd voor de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, Maarten Faas van de Ambelt en Luuk van de Velden van het Hoenderloo college namen de eerste certificaten in ontvangst van Jan Menting, bestuursvoorzitter van LECSO.  Dit gebeurde tijdens Hét congres van 30 november.

Op basis van zowel het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs  én de internationaal erkende ISO-9001 norm heeft LECSO een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. Een onderwijsinstelling kan vervolgens haar organisatie inrichten op basis van deze norm en dit (extern) laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Zo toont de instelling aan dat zij haar processen systematisch benadert, de leerling centraal stelt, voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit en in staat is om betrouwbare resultaten te rapporteren. De ambitie hierbij is dat een dergelijk keurmerk ertoe leidt dat ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en graag gebruik maken van haar diensten.  Uiteraard kan ook met de Kwaliteitsnorm worden gewerkt zonder de ambitie van certificering.

De norm sluit aan bij de 7 kernwaarden van het  Speciaal Onderwijs zoals die door de branche zijn  ontwikkeld. Op dit moment wordt door de sector druk gewerkt aan het formuleren van prestatie-indicatoren.