Nieuws Passend Onderwijs

allerlei financiële zaken op de rij gezet bij invoering Passend Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs gaat er een heleboel veranderen. Een van die aspecten zijn de fiancien. Samen met de PO-raad heeft LECSO meegeholpen bij de totstandkoming van een aantal documenten rondom de consequenties op financieel gebied als Passend Onderwijs wordt ingevoerd. In de bijlagen vindt U al deze relevante documenten bijeengebracht. 

bekostiging_vso_en_de_invoering_van_passend_onderwijs_vs_23nov2013.pdf

meerjarenbegroting swv_passend_onderwijs_po_2014.xlsx

bekostiging_residentiele_leerlingen.pdf

duo_passend_onderwijs_vso-scholen_-_eric_de_vries.pdf

presentatie_themabijeenkomst_financien_november_2012-2.ppt