Nieuws Algemeen

Een veelgestelde vraag over de onderwijsbevoegdheid.

LECSO krijgt regelmatig allerlei vragen over heel verschillende onderwerpen. Al deze vragen zijn inmiddels gebundeld en gecategroriseerd zodat we zo snel mogelijk een bevredigend antwoord kunnen geven. LECSO denkt na of op de site een "veel gestelde vragen" knop kan worden aangemaakt. Dat is lang niet voor alle vragenstellers relevant omdat veel van de telefoontjes die LECSO krijgt toegespitst zijn op persoonlijke omstandigheden en/of situaties. Maar er zijn ook veel meer generieke vragen.

Een van die veel voorkomende vragen die binnen komen betreffen de onderwijsbevoegdheid. Aan de specifieke bevoegdheidseisen (V)SO die wettelijk gesteld zijn staat dat een vakdocent een PABO diploma moet hebben. Maar regelmatig hebben deze vakdocenten wel een volledige bevoegdheid vanuit een lerarenopleiding. Binnen inspectie is inmiddels driftig nagedacht over deze materie.

Vanuit inspectie is nu aangegeven dat als die leerkracht een getuigschrift lerarenopleiding heeft voor het vak waarin hij lesgeeft het in orde is.