Nieuws Passend Onderwijs

voortgangsrapportage Passend Onderwijs van staatssecretaris Dekker

Staatssecretaris Dekker heeft de Derde voorgangarapportage gestuurd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. In deze voortgangsrapportage zijn drie documenten bijgevoegd: de Derde voortgangsrapportage, een routeplanner Passend Onderwijs van ECPO en een vervolgrapport van OGC Gateway. 

De Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) heeft een nulmeting opgesteld rondom de invoering van Passend Onderwijs. Zij maakt zich zorgen over de complexiteit en de mate waarop directeuren en leerkrachten van scholen bezig zijn met Passend Onderwijs. In haar lijvige rapport geeft de ECPO een aantal aanbevelingen aan de overheid om van de invoering van Passend Onderwijs een succes te maken.

Het Review Team van Gateway Passend Onderwijs concludeert dat als de inhoud niet centraal komt te staan, met daarin een prominente plek voor de professionals, de ingang van Passend Onderwijs in augustus 2014 in gevaar komt.

De Derde voorgangsrapportage stelt dat extra inzet nodig is om Passend Onderwijs goed in te voeren. De Samenwerkingsverbanden hebben vooruitgang geboekt, maar ouders, leraren en schoolleiders zijn onvoldoende betrokken bij de inhoudelijke invulling van Passend Onderwijs.

Er begint een breed inzicht te ontstaan dat er nog veel werk moet worden verzet wil Passend Onderwijs een succes kan worden. LECSO zal zich tot het uiterste blijven inzetten om haar leden te ondersteunen bij de invoering van Passend Onderwijs.

Derde_voortgangsrapportage_passend_onderwijs.pdf

Brief Tweede Kamer.pdf

Vervolg_Gateway_Passend_Onderwijs_(november_2013).pdf

Derde_voortgangsrapportage_passend_onderwijs.pdf

Brief Eerste Kamer.pdf