Nieuws Passend Onderwijs

Open brief naar de vaste kamercommissie OCW over de invoering van Passend Onderwijs

In een open brief hebben een aantal vooraanstaande organisaties eeen reactie geschreven naar de vaste kamercommissie OCW met betrekking tot Passend Onderwijs. Deze brief, getekend door de PO raad, de VO raad, de AOC raad, de AVS, Balans en NVA, CG Raad en Platform VG, CNV onderwijs, LOBO, Ouders en COO, FvOv, VOO, probeert de beelden die er leven te nuanceren en aan te geven dat als alle partijen de schouders er onder zetten Passend Onderwijs op een verantwoorde manier kan worden ingevoerd. Lees de brief in de bijlage. 

2013-12-13 Vaste Kamercommissie Passend onderwijs.pdf