Nieuws Passend Onderwijs

Verslag Kamerdebat over Passend Onderwijs

De Tweede Kamer heeft 18 december gedebatteerd over de voortgang Passend Onderwijs. Daarbij maakt ze zich vooral zorgen over de betrokkenheid van ouders en leraren. Ook de verschillende onderwijsorganisaties realiseren zich dat daar nu een belangrijke stap in gemaakt moet worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer houdt wel vast aan de invoeringsdatum van 1 augustus 2014.

De komende acht maanden moeten benut worden om Passend Onderwijs goed te laten landen in de klas. Alleen D66 en Sp toonden zich kritisch over de invoering van Passend Onderwijs. D66 stelt dat de invoering niet wordt uitgesteld, maar de uitvoering blijkbaar wordt gefaseerd en hoopt dat daarmee niet de ambities  worden bijgesteld. SP vindt dat eerst de klassen kleiner moeten worden om Passend Onderwijs tot een succes te maken. De VVD houd vast aan de invoeringsdatum, maar wil wel  een serieuze impuls geven aan de voorbereidingen om te komen tot passend Passend Onderwijs.

Pvda en D66 vroegen ook aandacht voor de samenhang met de jeugdzorg. De staatssecretaris bleef benadrukken dat de invoering van Passend Onderwijs niet gepaard gaat met een bezuiniging. Hij ging ook in op de verkeerde beelden die er zijn rondom invoering van deze stelselwijziging. Wel is het nu tijd om ouders en leraren goed te betrekken bij de invoering en zullen er extra activiteiten komen om hiervoor te zorgen. De staatssecretaris benadrukte verder dat formeel de zorgplicht pas op 1 augustus 2014 in gaat. Het is echter van belang dat ouders die hun kind met exrta ondersteuningsbehoeften aanmelden bij een school weten waar ze op kunnnen rekenen. 

De staatssecretaris deed ook een aantal toezeggingen waaronder een actieplan voor na 1 augustus 2014 en een wetsvoorstel voor invulling van de motie Ypma rond de ondertekening van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan. Samenvattend is een meerderheid van de kamer van mening dat er meer gas gegeven moet worden op het proces van de invoering van Passend Onderwijs.