Nieuws Onderwijs en Zorg

Protocollen medisch handelen op school

Soms krijgt een (basis)school de vraag om medische handelingen voor leerlingen te verrichten. Dat gebeurt nu al. Met de invoering van passend onderwijs kunnen meer scholen hiermee te maken krijgen. Besturen en scholen hebben daar vragen over. Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten? En zijn ze dat verplicht? Daarnaast vragen ze zich af hoe ze het zorgvuldig regelen, welke protocollen ze bestuurlijk moeten vastleggen en hoe het met aansprakelijkheid zit. De PO-Raad ontwikkelde een handreiking die ingaat op enkele veelgestelde vragen. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen de handreiking gebruiken om te bepalen hoe ze in het kader van passend onderwijs bestuurlijk om willen gaan met dit onderwerp.

Handreiking-medisch-handelen-door-basisscholen-def.pdf

Model-standaardprotocol-medische-handelingen-op-school.docx

Model-protocol-medicijnverstrekking-geen-toestemming-bestuur.docx