Nieuws Onderwijs en Zorg

NAH onderwijsprotocol, een instrument dat werkt.

“Ik zie welk leven hij had kunnen hebben”

Dit kopte de NRC afgelopen zaterdag 11 januari. In het artikel vertelt documentairemaakster Anne-Marie van Oosteren over haar zoon Yannick, die als kleuter niet-aangeboren hersenletsel (NAH) opliep. Intussen is Yannick puber. Van Oosteren heeft de documentaire ‘De eenzame fietser’ gemaakt over de worsteling om haar zoon los te laten in de volwassen wereld.

NAH-Onderwijsprotocol: een instrument dat werkt!

Net als Yannick ondervinden veel kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) problemen op het gebied van leren, gedrag en/of emotioneel functioneren. Ze hebben begeleiding en aanpassingen nodig op school. Het Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH is hiervoor ontwikkeld door Vilans en een aantal NAH-onderwijsexperts, in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO). Draagt het NAH-Onderwijsprotocol bij aan vroegtijdige herkenning van leerlingen met NAH? En voelen professionals in het onderwijs zich inhoudelijk gesterkt door het NAH-Onderwijsprotocol? Om deze vragen te beantwoorden, is het protocol gedurende een periode van een half jaar uitgetest in de regio’s Nijmegen, Arnhem, Haaglanden en noordelijk Noord-Holland.

 Pilot

De resultaten van de pilots zijn bijzonder hoopgevend. In drie van de vier regio’s is een sterke toename van het aantal geïdentificeerde leerlingen met NAH te zien. Docenten, intern begeleiders en ambulant begeleiders voelen zich gesterkt door de handelingsadviezen die het protocol biedt. Sleutelfiguren in de regio’s geven aan dat het werken met het protocol heeft geleid tot verbetering in de regionale keten voor leerlingen met NAH.

“In het verleden was het opsporen van een leerling met NAH nog te vaak een toevalstreffer. In de huidige situatie laten we het opsporen van NAH niet meer afhangen van toeval, en is er sprake van een systematische aanpak. Deze aanpak was voor de komst van het protocol al gaande, maar het protocol heeft hierin zeer stimulerend gewerkt,” aldus een directeur van een regionale stichting voor regulier onderwijs.

In de publicatie ‘NAH-Onderwijsprotocol: een instrument dat werkt!’ leest u meer over de resultaten van de pilot in de vier afzonderlijke regio’s. De rapportage sluit af met aanbevelingen voor implementatie van het onderwijsprotocol in andere regio’s in het land.

NAH-onderwijsprotocol downloaden of de film bestellen?

  • Download het Onderwijsprotocol, de publicatie ‘NAH-Onderwijsprotocol: een instrument dat werkt!’ en de brochure ‘Kinderen en jongeren met NAH op school. Een dubbele uitdaging!’ op www.vilans.nl/onderwijsprotocolnah
  • U kunt de documentaire (25 min) bestellen voor €19,50 (inclusief verzendkosten) bij Movedmedia. Stuur hiervoor een e-mail naar info@movedmedia.nl. Vermeld daarbij uw adres- en eventueel factuurgegevens. 

 

Het NRC-artikel vindt u in twee delen in de bijlage. Voor meer informatie over het NAH-Onderwijsprotocol of de resultaten van de pilots kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen. 

Rianne Gijzen,  030-7892459 / 06-22810659, r.gijzen@vilans.nl

Eric Hermans, 06-23791346,  info@brainproject.nl