Nieuws Arbeidstoeleiding

CITO vraagt scholen VSO en PrOO voor proeftoetsen arbeidsmarktgerichte leerweg.

Cito ontwikkelt in opdracht van OCW een nieuw digitaal leerlingvolgsysteem afgestemd op leerlingen in de arbeidsmarktgerichte leerwegen van het VSO en PrO. Alleen met de bijdrage van scholen, leerkrachten en leerlingen is dit mogelijk. Daarom nodigen we uw school uit om samen met ons deze ontwikkeling aan te gaan.

In het schooljaar 2012-2013 hebben de eerste twee proeftoetsingen plaatsgevonden. In november 2013 vond de derde proeftoetsing plaats. De vierde proeftoetsing vindt plaats van 31 maart tot en met 25 april 2014. Hierbij nodigen we uw school uit deel te nemen aan deze proeftoetsing in april.

In dit bericht informeren we u verder over de opzet van deze proeftoetsing in april en hoe u uw school kunt aanmelden.

Eerdere proeftoetsingen

Aan elke proeftoetsing hebben steeds zo’n 100 VSO- en PrO-scholen deelgenomen. De reacties zijn overwegend positief. Er werd over het algemeen aangegeven dat zowel leerkrachten als leerlingen dit een prettige manier van toetsen vinden. We hebben ook diverse verbeterpunten ontvangen. Hier zijn we mee aan de slag gegaan, zodat volgende proeftoetsingen hopelijk nog beter aansluiten bij uw behoeftes. We zoeken momenteel uit wat we nog kunnen verbeteren voor de proeftoetsing in april en welke verbeterpunten we meenemen voor latere proeftoetsingen en de uitgave.

Welke toetsen?

We ontwikkelen een compleet nieuw leerlingvolgsysteem voor het VSO en PrO. Hiervoor hebben we per leergebied honderden opgaven nodig. Om al deze nieuwe opgaven te kunnen proeftoetsen, organiseren we meerdere proeftoetsingen. De proeftoetsen zijn er voor de leergebieden Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Taalverzorging. De toetsen zijn volledig digitaal en leerlingen werken zelfstandig achter de computer. De opgaven zijn bijna allemaal specifiek voor leerlingen uit het VSO en PrO gemaakt, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met hun niveau en belevingswereld. We vragen u deel te nemen aan alle drie de leergebieden.

Rapportage

Wanneer een toets volledig is afgerond, kunt u na afloop van de toetsafname voor elke leerling direct het aantal goed op elk van de toetsen opvragen. Na afloop van de proeftoetsing in april analyseren we alle resultaten. Na deze analyses ontvangt u voor de zomervakantie van 2014 een uitgebreide rapportage, mits er eind april voldoende toetsafnames zijn afgerond. Hiermee krijgt u uitgebreid zicht op de vaardigheid van leerlingen ten opzichte van vergelijkbare leerlingen, aanwijzingen voor sterke kanten in de ontwikkeling en een indicatie van de referentieniveaus.

Inschrijven en/of meer informatie?

De medewerking van een groot aantal VSO- en PrO-scholen is noodzakelijk. Alleen door uw inzet, commentaar en leerlingresultaten, kunnen we een volgsysteem ontwikkelen dat werkelijk aansluit bij het onderwijs op uw school. U kunt zich inschrijven via de volgende link: http://proeftoets-vso-pro.cito.nl Hier vindt u het inschrijformulier waarmee u zich tot en met 31 januari 2014 kunt aanmelden. We verzoeken u dit formulier ook in te vullen wanneer u niet wenst deel te nemen. Na inschrijving ontvangt u van ons begin februari een digitaal bestand voor inschrijving van de leerlingen.

Nieuw Bijlage 1_PT april2014_VSO-PrO.pdf