Nieuws Arbeidstoeleiding

KAN regiobijeenkomsten

U bent van harte uitgenodigd voor de regionale bijeenkomsten van het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (KAN). Deze LECSO activiteit is mede voorbereid in overleg met de LECSO taakgroep VSO Arbeidstoeleiding. Het KAN, onderdeel van LECSO, heeft als doelstelling alles op het (brede) terrein van de arbeidstoeleiding in beeld te brengen. Het KAN informeert en verspreidt kennis, goede voorbeelden, e.d. kortom: het KAN is van en voor u.

Meer informatie, de data en locaties en wijze van aanmelden vindt u in de bijgevoegde uitnodiging.

uitnodiging KAN bijeenkomsten 2014.pdf