Nieuws Passend Onderwijs

De week van Passend Onderwijs - 24 t/m 28 maart 2014

Maatwerk voor elke leerling. Kijken naar wat een kind wél kan. En een intensieve samenwerking tussen scholen, ouders, gemeenten en jeugdzorg. Dat is de kern van passend onderwijs, dat op 1 augustus officieel van start gaat.

Elkaar inspireren

Welke ondersteuning kan uw school bieden? Op welke manier worden leraren ondersteund bij het geven van passend onderwijs? Hoe gaat de toelatingsprocedure in zijn werk? Daarover moeten leraren, ouders, leerlingen, schoolleiders en bestuurders de koppen bij elkaar steken. De Week van passend onderwijs biedt alle ruimte om het samen over de inhoud te hebben. En is ook een podium om te laten zien welke mooie dingen er overal in het land gebeuren.

Van elkaars ervaringen leren

De week is bedoeld om elkaar te inspireren. Om samen te bespreken wat passend onderwijs precies betekent op school en in de klas. De ene school zal het anders aanpakken dan de andere, en misschien ook al wat verder zijn. Vertel er dan over. Deel uw ervaringen. Help elkaar verder op weg. Zet samen de schouders eronder!

We helpen u met ideeën en het organiseren van een activiteit

Voor de Week van passend onderwijs helpen wij u graag met ideeën en het organiseren van een activiteit, bijvoorbeeld voorlichtingsmiddagen voor ouders of speciale bijeenkomsten voor leraren over het omgaan met verschillen in de klas. Er zijn natuurlijk nog veel meer initiatieven mogelijk. Wij stellen onze expertise beschikbaar. Pasklare voorstellen, zoals ontbijtsessies met ouders, een debat tussen leerlingen of een voorlichtingsbijeenkomst voor leraren van scholen uit het samenwerkingsverband, andere suggesties en onze helpdesk vindt u onder Aan de slag.

Doe mee

Meld u aan via het aanmeldformulier op deze pagina. Ook als u nog geen concreet idee hebt voor een activiteit, maar wel graag iets wilt organiseren. Na uw aanmelding neemt de helpdesk contact op om samen met u verder te denken.