Nieuws Passend Onderwijs

Onderzoek naar omgaan met verschillen in de klas door arbeidsmarktplatform PO

Driekwart van de leraren in het primair onderwijs wil zich verder professionaliseren in het omgaan met verschillen in de klas. Zij voelen zich daarvoor meestal goed toegerust en competent behalve als het gaat om het onderwijs aan specifieke groepen kinderen, zoals zorgleerlingen en hoogbegaafde leerlingen.

Daarnaast hebben leraren behoefte aan meer ondersteuning en faciliteiten in de school. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Omgaan met verschillen in de klas’ van het Arbeidsmarktplatform PO. De sociale partners van het primair onderwijs willen weten hoe leraren aankijken tegen het opbrengstgericht werken en het passend onderwijs in relatie tot het kunnen omgaan met verschillen in de klas.

In het onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn ook door andere onderzoeken al gedaan.

1 betrek leerkrachten meer bij de invoering van Passend Onderwijs

2 geef vorm en invulling aan de begeleiding en professionalisering van startende leerkrachten

3 heb aandacht voor de deskundigheid en professionalisering van het zittende personeel

4 heb aandacht voor ondersteuning en faciliteiten bij personeel in het omgaan met verschillen

In de bijlage kunt u het hele rapport downloaden.

omgaan_met_verschillenin_de_klas.pdf