Nieuws Algemeen

Reactie LECSO op fusietoets voor speciaal onderwijs

Onlangs heeft LECSO commentaar geleverd op het eerste conceptover het beoordelingskader voor speciale scholen in het kader van de fusietoets

Het is een reactie op een concept-beoordelingskader voor het speciaal onderwijs – als alle reacties binnen zijn, volgt een tweede concept. Aan de hand van dat concept wordt LECSO binnenkort uitgenodigd voor een soort ‘expert-bijeenkomst’, om in gezamenlijkheid het dan voorliggende concept nog eens te bespreken. Pas daarna volgt een definitief beoordelingskader m.b.t. het speciaal onderwijs.

LECSO heeft aangegeven, nogal wat moeite te hebben met een aantal specifieke onderdelen in het kader van het eerste concept. Daarbij moet gedacht worden aan:

  • maat/schaal (betrokkenheidsnorm van 5 scholen bij fusie als ondergrens voor ‘lichte toetsing’ is aanwijsbaar te laag), 
  • legitimiteit (dekkend netwerk, positie in samenwerkingsverbanden, 
  • volume van speciaal onderwijs: specifieke redenen voor legitieme fusies in het speciaal onderwijs), 
  • keuzevrijheid (norm van 60 % inzake marktaandeel is niet passend voor speciaal onderwijs, waar aanbod/vraag nu al bepaalt dat dit percentage soms al veel hoger ligt), 
  • motieven (groeien om de groeien wijzen we ook af, maar er zijn binnen de ontwikkelingen van passend onderwijs veel motieven om tot wat meer volume te komen b.v. invoering kwaliteitswet, inrichten uitstroomprofielen, mogelijke ontvlechting etc.). 

Kortom: LECSO is vooralsnog niet gelukkig met de inzet vanuit de commissie. In de brief kunt U de volledige reactie lezen.

Beoordelingskader fusietoets 2014reactie.docx