Nieuws Passend Onderwijs

Vernieuwde informatiegids Passend Onderwijs voor ouders

De informatiegids over Passend Onderwijs is geheel vernieuwd. 

Voor veel ouders en kinderen loopt het prima op school, maar tegelijkertijd zitten te vaak kinderen thuis zonder onderwijs, of krijgen ze onderwijs dat niet past. Te vaak voelen ouders zich niet serieus genomen wanneer het gaat over onderwijs aan hun kind. Te vaak zijn schoolgebouwen niet toegankelijk of zijn de juiste hulpmiddelen niet beschikbaar. In deze informatiegids voor ouders wordt ingegaan op bovenstaande uitgangspunten. Námens ouders en vóór ouders wordt een brug geslagen tussen mooie woorden en alledaagse praktijk.

De informatiegids die voor u ligt is een initiatief van Ieder(in), de ‘opvolger’ van Platform VG en de CG-Raad, en Oudervereniging Balans. Gezamenlijk behartigen zij de belangen van ouders van kinderen met een beperking of stoornis. De organisaties werken samen in het Steunpunt Passend Onderwijs, waar ouders terecht kunnen voor informatie, advies of het doorgeven van signalen.

In de bijlage vindt U de brochure

informatiegids_passend_onderwijs_2014.pdf