Nieuws Passend Onderwijs

onderzoek in februari onder leerkrachten en ouders over Passend Onderwijs

Weten ouders en leraren wat passend onderwijs is en wat de invoering voor hen betekent? En voor hun kinderen of leerlingen in de klas? Om dit in kaart te brengen, start in februari een groot onderzoek onder scholen en ouders: de Monitor Voorbereiding Passend Onderwijs. Dit onderzoek is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, CNVOnderwijs, Aob, AVS, ouderorganisaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Panteia en Ecorys.

Uitkomsten per samenwerkingsverband

Leraren en schoolleiders van de helft van alle scholen krijgen via hun directies een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Daarnaast ontvangt een grote steekproef van ouders per post een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. De uitkomsten laten per samenwerkingsverband zien in hoeverre ouders en leraren momenteel op de hoogte zijn. Ze geven inzicht in wat al goed loopt en waar misschien nog een tandje bijgezet moet worden. De samenwerkingsverbanden ontvangen in maart een rapportage van het onderzoek.

Ouders, schoolleiders en leraren wordt opgeroepenop om aan dit onderzoek mee te doen, zodat samen gezorgd kan worden dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen.  Bij de redactie is niet bekend of en welke scholen uit het (V)SO mee gaan doen aan dit onderzoek.