Nieuws Algemeen

monitor "sociale veiligheid in en rond scholen"

Scholen kunnen tot eind april deelnemen aan de digitale monitor ‘Sociale veiligheid in en rond scholen’. Deze Veiligheidsmonitor geeft u kosteloos een breed en diepgaand inzicht in de (sociale) veiligheid in en rondom uw school en het eigen veiligheidsbeleid.

De Veiligheidsmonitor is in 2005 in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld door het onderzoeksbureau ITS en wordt tweejaarlijks afgenomen. Dit voorjaar wordt weer een nieuwe meting gehouden. De monitor geeft OCW een overzicht van de stand van zaken wat betreft de (sociale) veiligheid op scholen. 

Voor scholen biedt de Veiligheidsmonitor kosteloos een breed en diepgaand inzicht in hoe veilig hun instelling is in de beleving van leerlingen, personeel en schoolleiding. Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor hen veilig en welke niet? Hebben ze wel eens geweld ervaren? Worden leerlingen gepest – op het schoolplein, via briefjes, of via internet? Of pesten ze zelf? Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt?

SCHOOLSPECIFIEKE RAPPORTAGE

Voor elke deelnemende vestiging wordt kosteloos een uitgebreide online rapportage opgesteld, waaruit valt af te leiden op welke vlakken het goed gaat en waar verbetering nodig is. Alleen de betreffende school krijgt toegang tot deze informatie. Zo kunnen scholen zelf hun veiligheidsbeleid aanscherpen. Wie al in een eerdere ronde deelnam, kan analyseren of de inspanningen resultaat opgeleverd hebben. In de rapportage zijn ook de landelijke resultaten opgenomen, zodat een vergelijking gemaakt kan worden (benchmarken). Deze landelijke uitkomsten zijn niet te herleiden tot individuele schoollocaties. Ook het ministerie van OCW krijgt geen gegevens van individuele scholen.

AANMELDEN

Scholen die willen deelnemen aan de Veiligheidsmonitor 2014, kunnen zich vanaf 1 februari tot eind april aanmelden via de website van de Veiligheidsmonitor of contact opnemen via info@itsvemo.nl. U kunt dan vervolgens de online vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor uitzetten onder leerlingen, personeelsleden en collega-leidinggevenden. Het wordt aangeraden om u snel aan te melden. U heeft dan tot eind april om de vragenlijsten uit te zetten en in te vullen.

TIJDSINVESTERING

Op grond van de ervaringen van voorgaande rondes is de vragenlijst verbeterd en iets ingekort. Invullen van de digitale vragenlijst kost voor personeel ongeveer 10 minuten. Voor leerlingen geldt een invultijd van gemiddeld 20 minuten, afhankelijk van hun leesniveau. Aangeraden wordt een lesuur te reserveren, waarin ook de instructie plaats kan vinden. De ervaring leert dat de voorbereiding van de afname en het opstellen van een rooster door de coördinator een dagdeel in beslag neemt, net als het doornemen, analyseren en bespreken van de resultaten met het team.

MEER INFORMATIE

Meer informatie is te vinden op veiligvo.nl.