Nieuws Arbeidstoeleiding

Voorgestelde Wajong regeling is versoepeld

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afspraken gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties over aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet. In een brief aan de Tweede Kamer geeft het kabinet deze afspraken weer. Gemeenten krijgen meer beleidsruimte om maatwerk te leveren in de Wet Werk en Bijstand. Ten aanzien van de Participatiewet is besloten dat huidige Wajongers met arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong bestaan. In de bijlage vindt U de brief met daarin het onderdeel betreffende de Wajong.

Zoals wij u in de laatste nieuwsbrief hebben laten zal LECSO samen met LWPRO van SZW de opdracht ontvangen scholen (directies leraren) , leerlingen en hun ouders voor te gaan lichten over de participatiewet, de daarmee gepaard gaande wijzigingen in de WAJONG en de consequenties voor scholen – leerlingen en hun ouders. Wij komen daar op korte termijn op terug.

kamerbrief-met-overzicht-van-afspraken-over-de-wwb-en-de-participatiewet.pdf