Nieuws Expertise

LECSO's 24 uur van Bergen succesvol!

Om half een was er de aftrap van de twee-daagse conferentie van LECSO. Met deze bijeenkomst ontmoet LECSO meer dan 100 van haar leden met hun scholen. Zij gaan met elkaar in gesprek over de nieuwste ontwikkelingen binnen het (V)SO; wat zijn goede voorbeelden waar we ons voordeel mee kunnen doen;  hoe kunnen we de kwaliteit binnen het (V)SO nog verder verbeteren; welke koers moet het VSO gaan varen en natuurlijk: hoe gaan we ons strategisch zo goed mogelijk voorbereiden op Passend Onderwijs?

Via de website zullen we U op de hoogte houden van belangrijke onderdelen van de conferentie. 

NOB en CAP samen in LOGOS.pdf

Presentatie Integraal Kind Centrum.pdf

het capaciteitenprofiel voor jonge kinderen met een beperking.pdf

arbeidstoeleiding anno 2014.pdf

Ambelt kwaliteitskeurmerk LECSO.pdf