Nieuws Expertise

Opbrengsten strategische sessies tijdens de 24 uur van Bergen

Tijdens de 24 uur van Bergen hebben ongeveer 100 managers uit het (V)SO cluster 3 en 4 in vier strategische sessies met elkaar gekeken naar de positie van het (V)SO binnen Passend Onderwijs. Er zijn vier verschillende werkvormen gehanteerd:

  • organisatieopstelling
  • levende SWOT analyse
  • krachtenveldanalyse
  • World cafe

Er zijn strategieen verkend voor een krachtig (V)SO binnen de regio's Passend Onderwijs. Daarbij is expliciet gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking binnen het (V)SO. Op basis van deze verkenningen hebben de deelnemers bepaald welke thema's aan de orde moeten komen tijdens regionale bijeenkomsten die LECSO op 8, 10 en 15 april 2014 organiseert. Noteert u vast de data in uw agenda.

In de bijlage vindt u een korte weergave de strategische sessies door van Beekveld en Terpstra.

Opbrengsten strategische verkenning 24 uur van Bergen 7 februari 2014.pdf