Nieuws Onderwijs en Zorg

Eerste Kamerdebat over de jeugdwet

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 11 februari 2014 gedebatteerd met staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) over de Jeugdwet en het Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg. Onder de nieuwe Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp. De verwachting van het kabinet is dat gemeenten door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp, complexere (en duurdere) hulp kunnen voorkomen. In het debat werd door diverse woordvoerders echter de vrees geuit dat deze decentralisatie er juist toe leidt dat jongeren niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. De kritiek was met name gericht op de aan gemeenten toebedeelde financiële middelen, het tempo en de overgangstermijn van de transitie en de waarborgen voor privacybescherming. Ook was er sterke kritiek op het overhevelen van de jeugd-ggz naar gemeenten.

In de bijlage vindt u tevens alle moties en vragen in de Eerste Kamer.

verslag 1e kamerdebat jeugdwet.docx