Nieuws Passend Onderwijs

Participatiewet aangenomen door Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft op donderdag 20 februari de participatiewet aangenomen. Deze wet gaat grote invloed hebben op onze leerlingen in het VSO. Het doel van de participatiewet is meer mensen met beperkingen méér kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Wij zullen de komende periode, ondermeer tijdens de regionale KAN bijeenkomsten uitgebreid terug komen op de ingrijpende consequenties van deze participatiewet. Minder jongeren zullen in aanmerking komen voor een WAJONG uitkering, méér leerlingen, die in onze scholen in het uitstroomprofiel dagbesteding onderwijs volgen, zullen we moeten gaan toeleiden naar de arbeidsmarkt: Zij zullen dus in het uitstroomprofiel "Arbeid" geplaatst moeten worden. Hebben wij wel aanbod en opleidingsplaatsen voor deze groep leerlingen? Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening zal danig teruglopen.

Zoals gezegd: We zullen de consequenties met u bespreken tijdens de KAN bijeenkomsten.

Voor alle actuele wijzigigen mbt de WAJONG regelgeving kunt u ook terecht op de website van UWV: Klik hier.

Voor informatie over de participatiewet: Lees hier verder.