Nieuws Algemeen

maatschappelijk stage niet langer verplicht na 1 augustus

De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Hiermee wordt een afspraak uit het Regeerakkoord uitgevoerd.

De extra middelen die scholen kregen voor de organisatie van de maatschappelijke stage worden stopgezet nu ook de verplichting vervalt. Veel scholen hebben inmiddels een netwerk opgebouwd om de maatschappelijke stage mogelijk te maken. Als scholen hiervoor kiezen, kunnen ze doorgaan met de maatschappelijke stage. Alle uren die aan de maatschappelijke stage worden besteed tellen mee als onderwijstijd. Om scholen in staat te stellen tijdig en zorgvuldig te anticiperen op de toekomstige situatie, hanteert staatssecretaris Dekker een ruime financiële overgangstermijn. De verplichting vervalt met ingang van 1 augustus 2014 en de extra bekostiging vervalt een jaar later.