Nieuws Arbeidstoeleiding

Bussemaker pakt uitval overstap vmbo mbo aan

Nog te veel jongeren haken af voordat zij begonnen zijn aan een mbo-opleiding. Als het aan minister Bussemaker (OCW) ligt komt daar een einde aan, bijvoorbeeld door het aanmeldmoment voor leerlingen te vervroegen naar uiterlijk 1 mei. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

In de rapportage wordt geen melding gemaakt over de aansluiting van het VSO naar het MBO. Dat is binnen het speciaal onderwijs een groot punt van zorg.

De kansen voor jongeren met een startkwalificatie op de arbeidsmarkt zijn vele malen groter dan jongeren die geen startkwalilificatie hebben. Maar niet iedere jongere is in staat om een startkwalificatie te halen. Nu maakt LECSO zich als jaren sterk voor deze jongeren. Ook voor deze doelgroep moet een perpectiefrijke stap naar werk mogelijk zijn.

kamerbrief-startkwalificatie-met-perspectief-voor-iedereen-een-passende-plek.pdf

nieuwe-voortijdig-schoolverlaters.pdf