Nieuws Arbeidstoeleiding

de menukaart ESF voor VSO en PrO

Hierbij publiceren wij de menukaart ESF tbv VSO en PRO, zoals lecso, LWPRO en de ministeries van SZW en OCW die tesamen hebben opgesteld. De menukaart zal als een bijlage bij het Operationeel Plan ESF 2014 – 2020 verschijnen, en noemt activiteiten die met ESF bekostigd zouden kunnen worden. Als u in uw arbeidsmarktregio in samenspraak met de gemeente andere activiteiten wilt bekostigen met ESF middelen, dan kan dat, mits het binnen het Operationeel Plan valt. Zoals u weet wordt u door de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio uitgenodigd , voorgelicht én meegenomen in het ESF traject.

Menukaart ESF PrO_VSO_Maart_2014.pdf