Nieuws Expertise

Wetenschappers en LECSO

Medio maart vond een bijeenkomst plaats bij LECSO met een aantal wetenschappers, die actief zijn op het terrein van het ondersteunen van communicatie bij kinderen die moeilijk communiceren. Mogelijke overlap van te ondernemen onderzoeken zijn besproken, vragen aan onze scholen zijn gezamenlijk doorgenomen en afspraken zijn gemaakt. Als LECSO hebben we veel belang bij passend onderzoek en willen we als scholen ook graag ons steentje bijdragen, maar we hebben ook belang bij enige vorm van regie/afstemming. Ook vanuit de wetenschappers werd dit initiatief op prijs gesteld. Het ging om een onderzoek vanuit Radbouduniversiteit en Expertise Centrum Nederland (o.m. Judith Stoep) naar het produceren van ‘handvaten’ bij het taal-lees-onderwijs, een onderzoek vanuit Hogeschool Zuyd naar het bestaan en gebruik van ondersteuningswijzen door scholen, zorgverleners en ouders (o.m. Uta Roentgen) en een mogelijk vervolgonderzoek van Maartenskliniek/Radbouduniversiteit (Loes Theunissen, Jan v.d. Burg) naar ‘wat werkt er nou eigenlijk goed’ bij ondersteuning van leesonderwijs voor niet sprekende kinderen. Een aankondiging van een vragenlijst vanuit Hogeschool Zuyd, met enige uitleg van het onderzoek en een begeleidende brief leggen we hierbij graag aan u voor met een verzoek tot medewerking. U wordt dan gebeld met het verzoek een contactpersoon aan te geven en ontvangt dan de vragenlijst.

Wegwijzer OC, korte beschrijving, 12 feb 2014.pdf

begeleidende_brief_Cluster_3_scholen_13_03_2014.pdf

Verklarende_Woordenlijst_speciale_scholen,_12_feb_2014.pdf