Nieuws Algemeen

Studiereis naar Toronto

In de week van 8-15 november 2014 organiseert LECSO, in samenwerking met Exhem en BMC, een studiereis naar het Canadese Toronto, gericht op bestuurders/directeuren van scholen voor speciaal onderwijs in ons land. We zullen ons qua programma met name richten op zaken als: het onderwijsstelsel in Ontario na de heroriëntatie op inclusief onderwijs (‘Equity and Inclusive Education, met respect voor Diversity’), toelaatbaarheid/indicatie, inclusief-niet inclusief, implementatiekwesties, kwaliteitszorg, doorgaande lijn bij het leren, ‘Equity and Diversity beleid’, relatie schoolbesturen-ministerie, rol inspectie, omgaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Uiteraard zal er ook een onderdeel ‘Michael Fullan’ in het programma worden opgenomen. De eerste twee dagen van het programma zullen gewijd zijn aan het deelnemen aan een internationale conferentie OSCA 2014 (‘creating pathways to success), gericht op arbeidsmarktbeleid voor (ex)leerlingen speciaal onderwijs (empowerment en employability), high performance special education en kwaliteitszorg special education. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een goede mix tussen professionele wetenswaardigheden, schoolbezoeken, boardbezoeken, discussies en sightseeing (o.a. Niagara Falls en CN Tower). Het vertrek zal zijn op zaterdag 8 november,zondagmorgen 16 november is de aankomst op Schiphol. De voorbereidingscommissie is nog druk bezig om het programma inhoudelijk nader vorm te geven. We willen proberen, om vóór de zomer onze reisgroep compleet te hebben.. De kosten zullen in de buurt van de Euro 3263, - liggen (bij een groep van 20 mensen), inclusief vlucht, accommodatie, begeleiding, literatuur, excursies, conferentie, een aantal diners, ontbijt, taxi/transport naar scholen/besturen. Meer informatie en het aanmeldingsformulier kunt u vinden op: http://www.exhem.eu/activities/eop/studiereis-speciaal-inclusief-onderwijs-lecso-naar-ontario-canada-2013-8-2013-15-november-2014