Nieuws Algemeen

lerarenbeurs aanvragen en/of opgeven voor leraar van het jaar 2014

Lerarenbeurs voor bachelorstudie, masterstudie of premaster- of schakeltraject

U kunt de Lerarenbeurs aanvragen voor een bachelorstudie, masterstudie of een premaster- of schakeltraject. Na een premaster- of schakelprogramma krijgt u alleen opnieuw subsidie voor een bijbehorende universitaire masteropleiding. Voor de Lerarenbeurs is dit jaar 86,5 miljoen euro beschikbaar.

Op de website van DUO leest u hoe de Lerarenbeurs werkt en wat de voorwaarden zijn. Ook leest u hoe u de beurs digitaal kunt aanvragen.

Leraar van het Jaar 2014

Kent u iemand die de titel Leraar van het Jaar verdient? U kunt hem of haar tot en met vrijdag 11 april aanmelden op www.deleraarvanhetjaar.nl. Uit alle aanmeldingen kiest een deskundige jury een winnaar voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De 4 winnaars worden op 4 oktober – de Dag van de Leraar – bekendgemaakt. Zij zijn een jaar lang ambassadeur voor alle leraren in Nederland.

Lees de ervaringen van de winnaars van vorig jaar op www.dagvandeleraar.nl.