Nieuws Algemeen

In gesprek met ministeries over BTW en Passend Onderwijs

De PO-Raad praat donderdag 17 april met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Financiën over btw en passend onderwijs. In dat gesprek zal de PO-Raad nogmaals de problemen ter sprake brengen die de btw-regels voor schoolbesturen met zich meebrengen. Ook scholen voor (V)SO hebben daar regelmatig mee te maken.

Om alle leerlingen vanaf 1 augustus 2014 passend onderwijs te kunnen bieden, zullen schoolbesturen vaker ondersteunend personeel in dienst nemen en uitwisselen met andere organisaties. Hoewel scholen btw-vrijgestelde instellingen zijn en besturen geen btw hoeven af te dragen voor hun onderwijspersoneel, zullen zij die belasting in veel van dergelijke nieuwe situaties wel moeten betalen. Dat betekent dat zij fors meer geld zullen kwijt zijn dan nu en dat geld niet kunnen besteden aan leerlingen. De PO-Raad vindt dat onwenselijk en hoopt met de ministeries tot een goede oplossing te komen.

De PO-Raad, en dus ook LECSO zal haar leden op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen over dit onderwerp.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of hebt u goede casus die de problematiek rondom de btw goed illustreert? Dan kunt u contact opnemen met LECSO.