Nieuws Expertise

Geslaagde "eat & meet" bijeenkomsten

Tijdens een drietal bijeenkomsten heeft LECSO een intensief vervolg gegeven op de 24 uur in Bergen dag. Elke bijeenkomst richtte zich op drie pijlers:

  • De expertisemakelaars presenteerden zich en gaven een beeld van wat zij te bieden hebben aan de leden van LECSO. Daarnaast hebben zij geinventariseerd waar "expertisemakelaarswensen" liggen bij de scholen.
  • De inspectie, middels Piet van der Pol en Cindy Ligt, gingen in op het nieuwe inspectie toezicht. Daarbij gingen ze ook in op vragen die leefden bij de leden van LECSO
  • Robin Haayer en Bart van Kessel gingen verder in op de Strategische Agenda, die ook tijdens de 24 uur van Bergen aan de orde is geweest.

U Kunt het samenvattende verslag met de presentaties vinden in de bijlagen.

2014 april regiobijeenkomsten expertisemakelaars LECSO - peter.pdf

Samenvattend verslag regionale bijeenkomsten april 2014.pdf

strategische analyse SWV.pptx

Landelijke bijeenkomst SO.ppt