Nieuws Algemeen

gezocht werkgroepleden VSO

Samen met VSO-scholen gaat het project Vensters de komende maanden het SchoolVenster voor VSO scholen nader invullen. Wilt u ook meedenken en invloed uitoefenen op de ontwikkeling? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan de nieuwe werkgroep VSO. De kick-off van deze werkgroep is op donderdagochtend 19 juni. 

Werkgroep VSO
Afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van het VSO-onderwijs tijdens het traject (V)SO/SBO de wens uitgesproken om aan te sluiten bij Vensters VO. Inhoudelijk zijn er meer overeenkomsten met het VO dan met het PO en daarnaast ligt het in de lijn van de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs. Daarom wordt nu het aparte traject VSO gestart. In dat kader kunt u deelnemen aan de nieuwe werkgroep VSO. Deze werkgroep zal de bestaande indicatoren voor Vensters VO toetsen op hun toepasbaarheid en nieuwe aanvullende indicatoren voor VSO uitwerken.

Data bijeenkomsten
De werkgroep VSO komt tussen juni en december 2014 drie keer bij elkaar. De eerste bijeenkomst, de kick-off, vindt op donderdagochtend 19 juni plaats. De volgende bijeenkomsten vinden respectievelijk in september en november 2014 plaats.

Direct ook pilotschool
Als u deelneemt aan de Werkgroep VSO bent u ook direct ‘pilotschool’. Dit houdt in dat u indicatoren in conceptversie kunt inzien en uittesten. Dit gaat via de beheermodule mijn.vensters.nl. Op basis van uw feedback worden ze definitief gemaakt en komen ze voor alle VSO-scholen beschikbaar.

SchoolVenster medio schooljaar 2014/2015 online

Het streven is dat het SchoolVenster voor VSO-scholen medio schooljaar 2014/2015 online gaat, met de eerste indicatoren die dan gereed zijn. Het SchoolVenster zal vervolgens verder worden uitgebouwd. 

Vragen en aanmelden
Wilt u deelnemen? Vul dan het het aanmeldformulier in. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stefanie van Nes: vensterspo@schoolinfo.nl

Op de projectwebsite vindt u meer informatie over het traject VSO.   

Vensters wordt ontwikkeld door en voor de scholen. De meningen en invalshoeken van vertegenwoordigers van scholen is een van de pijlers waar het project op leunt. Uw bijdrage is zeer waardevol en noodzakelijk om een relevante en gedragen indicatorenset te ontwikkelen. We zien dan ook uit naar samenwerking met u!

gezocht werkgroepleden VSO.docx