Nieuws Algemeen

Nieuwe wet maakt meer maatwerk en flexibele indeling van de lesuren mogelijk in het VSO

Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte om de onderwijstijd over de leerjaren te spreiden. Ook komt er voor scholen meer ruimte om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van hun leerlingen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een wetsvoorstel dat dit regelt.

De huidige urennorm per leerjaar en per leerling in het voortgezet onderwijs wordt met de wet Modernisering onderwijstijd vervangen door een urennorm per opleiding. Scholen mogen zelf grotendeels bepalen hoe ze deze uren verdelen over alle jaren die een middelbareschoolopleiding duurt. Het minimale aantal dagen waarop leerlingen naar school gaan, verandert niet.

Staatssecretaris Dekker zegt: "Met de wet modernisering onderwijstijd ontstaat meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit, bijvoorbeeld voor het bestrijden van achterstanden of juist voor het stimuleren van excellentie. Een snelle leerling kan lestijd die overblijft gebruiken voor andere vakken of voor een stage. Een leerling met een achterstand kan eerst een intensiever rooster volgen en vervolgens gewoon meedraaien."

Het wetsvoorstel Modernisering Onderwijstijd is uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord dat daar op volgde. Met dit wetsvoorstel wordt jarenlange discussie over onderwijstijd in het voorgezet onderwijs afgesloten.

Welke gevolgen deze wet heeft voor het VSO is Bij LECSO nog niet helemaal duidelijk. We houden u op de hoogte.

infographic-onderwijstijden.pdf