Nieuws Algemeen

Oproep coördinatoren en vakdocenten Kunstzinnige Oriëntatie.

Een nieuw leerplankader voor Kunstzinnige Oriëntatie

Op 19 juni 2014 wordt het leerplankader kunstzinnige oriëntatie voor het primair onderwijs toegankelijk gemaakt via de website van SLO.  www.slo.nl

Er is een handreiking geschreven voor het onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, die normaal tot moeilijk leren. Dus niet voor zeer moeilijk lerenden omdat voor deze leerlingen hele andere leerlijnen zijn geschreven.

Deze handreiking is bedoeld om de scholen te ondersteunen bij het invoeren van deze leerlijnen.

De SLO komt op 19 juni met een eerplankader, toegespitst op SO (exclusief zml) en een handreiking. Voor zéér moeilijk lerende kinderen kan e.e.a. verder ontwikkeld worden. We zullen daar in september met de SLO verder over praten.

Samenwerking tussen culturele instellingen en het Speciaal Onderwijs van belang. We vragen ons nog wel af of men uitgaat van een gelijke visie en of het beeld dat men heeft van elkaar wel een juist beeld is?

Lecso zal met het LKCA in gesprek blijven, ook ivm het mogelijk opzetten van een digitaal platform.

Oproep voor coördinatoren en vakdocenten kunstzinnige oriëntatie voor normaal tot moeilijk lerende leerlingen in het onderwijs voor 4 tot 12 jarigen.

SLO gaat dit jaar beschrijven hoe een aantal scholen kunstzinnige oriëntatie in de praktijk vormgeven. We bekijken onder andere hoe scholen hierin omgaan met verschillen tussen de leerlingen.

Hiervoor zoeken we goede praktijkvoorbeelden waarin leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte les krijgen binnen het reguliere of speciale onderwijs of voorbeelden waarin scholen voor speciaal onderwijs samenwerken met reguliere scholen. Dat kan bijvoorbeeld een kunstproject zijn of een bijzondere samenwerking.

We willen graag in contact komen met enthousiaste scholen waarvan SLO een portret wil maken. Dit portret willen we graag illustreren met lessen en filmpjes om vervolgens te delen met andere scholen, via de website van SLO.

Voor meer informatie kunt u mailen naar het onderstaande e-mailadres: Mariel Cordang:  M.Cordang@slo.nl