Nieuws Onderwijskwaliteit

Scholen gezocht voor proeftoetsing Cito

Cito werkt momenteel aan een nieuw leerlingvolgsysteem op het gebied van taal en rekenen voor leerlingen in de leerweg Arbeid van het VSO en PrO én in de leerweg Dagbesteding van het VSO. In het najaar van 2014 vinden er weer proeftoetsingen plaats. Cito nodigt uw school uit om deel te nemen aan de proeftoetsingen in het schooljaar 2014/2015. Inschrijven kan via deze link: http://proeftoets-vso-pro.cito.nl. In de bijlage vindt u de uitnodigingsbrief en meer informatie. Heeft u nog vragen, mailt u deze dan naar su-so@cito.nl. Ook kunt u bellen met de klantenservice via telefoonnummer 026 -352 1111.

We hopen dat ook uw school wil deelnemen, zodat Cito toetsen kan ontwikkelen die aansluiten bij leerlingen in het VSO!

VSOPrO_Bijlage 1_PT nov2014_VSO-PrO.pdf

VSO-PrO - Brief PT nov2014.pdf