Nieuws Expertise

Onderzoeken rond arbeid en VSO

Er zijn de laatste tijd weer een tweetal relevante onderzoeksrapporten verschenen rond de arbeidstoeleiding van onze VSO-leerlingen. Ecorys onderzocht in opdracht van UWV de kritische succesfactoren voor succesvolle toeleiding tot arbeid bij LVG-jongeren en Selle van der Woude deed in opdracht van een aantal gemeenten onderzoek naar de positie van de Wajong-populatie in relatie tot o.m. onderwijs en arbeid. In de bijlage vindt u de twee onderzoeksrapporten.