Nieuws Arbeidstoeleiding

Getuigschrift voor het VSO nu te bestellen bij LECSO!

Vanaf heden kunt u gewaarmerkt papier via LECSO kopen voor de getuigschriften VSO. Hiermee is er een uniform getuigschrift dat landelijk herkenbaar wordt en daardoor meer aanzien krijgt.

In verband met de specifieke papier-eisen voor getuigschriften VSO heeft LECSO contact gezocht met uitgevers van gewaarmerkt papier. Het afnemen van kleine hoeveelheden van gewaarmerkt papier blijkt veelal niet mogelijk of is een kostbare zaak. 

LECSO heeft in samenwerking met Budelinc en een uitgever papier ontwikkeld dat voldoet aan de gestelde eisen en voor alle (VSO) scholen inzetbaar is. LECSO heeft het papier groot ingekocht, via onze website kan een bestelformulier ingevuld worden zodat u voordelig en in kleine hoeveelheden (per 10 stuks) het papier kunt inkopen. Uiteraard staat het scholen vrij om hiervan gebruik te maken.

Na bestelling ontvangt u ook een Word-template voor het getuigschrift dat past op het betreffende papier.  De opmaak bevat de verplicht voorgeschreven tekst en invulvelden die door de school zelf kunnen worden bewerkt. Daarnaast kan de school binnen dit format het eigen logo toevoegen.

In de bijlage vindt u een voorbeeld van het papier.

Het papier heeft een kleurverloop met microtekst "There are many paths to the top of the mountain, but the view is always the same”, een watermerk en UV snippers en UV lak. Daarmee voldoet het aan de wettelijke eisen. 

De getuigschriften zijn per 10 stuks te bestellen en worden aangetekend verstuurd. De kosten zijn € 4,00 per 10 stuks en € 12,10 verzendkosten.

U kunt bestellen via: www.lecso.nl/read/getuigschriften

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze stellen via: g.valster@lecso.nl   

LECSO_GETUIGSCHRIFT_SPECIMEN.jpg