Nieuws Arbeidstoeleiding

Hét KAN nieuwsbrief juni 2014

De laatste nieuwsbrief van Hét Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (Hét KAN) is inmiddels verschenen. Zie bijlage.

Hét Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland is vernieuwd en de site wordt nog steeds druk bezocht. Hét KAN is een voorziening die alle relevante kennis binnen het domein arbeidstoeleiding verzamelt, rubriceert en beschikbaar stelt en daarmee een duurzame kwaliteitsverbetering binnen het domein arbeidstoeleiding ambieert. Hét KAN is een initiatief van LECSO en verspreidt kennis onder scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs. Kortom, “Het KAN is van en voor u!”.

Nieuwsbrief KAN juni 2014.pdf